Daňová reforma "Tax Cut Job Acts" 2017

Americká daňová reforma z roku 2017

V roku 2018 sa objavila informácia, že dane, ktoré študenti platili počas brigády v USA sa už vracať nebudú. Z veľkej časti je to založené na pravde, ale neplatí to úplne...

Ako prvé treba podotknúť, že daňová reforma z veľkej časti ovplyvnila najmä federálne daňové priznania. Keďže samotné štáty majú svoje vlastné daňové zákony, táto reforma sa ich takmer vôbec nedotkla. Zatiaľ neboli zaznamenané významné zmeny týkajúce sa štátnych daňových priznaní, takže poďme späť k federálnym daniam.

Federálna daňová reforma prezidenta Trumpa bola najväčšou daňovou reformou v USA za posledné desaťročia. Z pohľadu študentov, ktorí každý rok vycestujú do USA za zárobkom a letom plným zážitkov, však nebola príjemnou zmenou. Ak by sme mali popísať celú daňovú reformu, tak by nám nestačilo ani tisíc strán, nakoľko sa táto reforma týka celého amerického daňového systému, vrátane amerických občanov a tiež amerických firiem, ktoré zasiahla najvýraznejšie.

My si priblížime len to najpodstatnejšie pre nás - a to, ako táto reforma ovplyvnila daňovú povinnosť Work and Travel študentov.

Hlavnou zmenou, ktorú priniesla daňová reforma vo vzťahu k daňovému priznaniu 1040 NR-EZ podávaného Work and Travel študentmi, bolo zrušenie tzv. Personal Exemption vo výške 4050 USD.


Čo je tzv. Personal Exemption?

Personal Exemption predstavovalo daňovú odpočítateľnú položku vo výške 4050 USD (v roku 2017).

To znamená, že ak študent zarobil počas práce v USA napr. 8050 USD, táto odpočítateľná položka mu na daňovom priznaní znížila zdaniteľný príjem o 4050 USD.

Táto položka bola zrušená zatiaľ dočasne, a to od roku 2018 do roku 2025. Je pravdepodobné, že od roku 2026 bude možné opäť túto odpočítateľnú položku zohľadniť. Nechajme sa prekvapiť.

Pre porovnanie ti ukážeme, aký je rozdiel vo výpočte federálneho daňového priznania medzi rokom 2017 pred daňovou reformou a rokom 2018, keď už bola reforma v platnosti.

Sumy sú uvedené v USD

2018

2017

Hrubý príjem

8 050

8 050

Odvedené federálne dane

800

800

Odvedené štátne dane

400

400

Odpočítateľné položky:

 

 

Odvedené štátne dane

400

400

“Personal Exemption”

0

4 050

Základ dane:

 

 

Hrubý príjem mínus odpočítateľné položky

8 050 – 400 = 7650

8 050 – 400 – 4050 = 3 600

Daň 10%

765

360

Daňový preplatok

35

440


Ako môžeme na tomto príklade vidieť, pri zárobku 8050 USD a odvedených 800 USD na federálnych daniach by sa nám v roku 2018, čiže po daňovej reforme, vrátilo iba 35 USD. V roku 2017 (pred reformou) by finálna suma predstavovala 440 USD.

Dúfame, že týmto článkom sme ti pomohli lepšie porozumieť daňovej reforme z roku 2017 a jej vplyvu na výpočet daňového priznania. Ak by si mal akékoľvek ďalšie otázky, neváhaj sa obrátiť na svojich daňových čarodejníkov :)


Tvoj tím Tax Wizard