Štátne dane v USA

Štátne dane v USA fungujú na podobnom princípe ako federálne dane. Základný princíp každého daňového priznania je vypočítať daňovú povinnosť, od ktorej sa následne odvíja, aký nedoplatok musíš zaplatiť alebo, naopak, aký preplatok sa ti vráti.

Štáty v USA by sme si mohli rozdeliť do troch kategórií:

- štáty, ktoré nemajú zavedenú štátnu daň
- štáty, ktoré majú štátnu daň zavedenú, ale zvyknú celé štátne dane vracať
- štáty, ktoré majú zavedenú štátnu daň, ale nevracajú ju

Teraz si skúsime rozobrať každú kategóriu o niečo podrobnejšie.

Štáty, ktoré nemajú zavedenú štátnu daň sú štáty, v ktorých za teba zamestnávateľ žiadnu štátnu daň neodvádza, no ani sa ti žiadne dane nevrátia. V týchto štátoch dokonca nie je možné daňové priznanie ani podať, pretože tu táto možnosť neexistuje.

Takýmito štátmi v USA sú: Aljaška, Florida, Nevada, Južná Dakota, Texas, Washington, Wyoming, Tennessee, New Hampshire.

Ak si pracoval v jednom z týchto štátov, tvojou jedinou povinnosťou bude podať si federálne daňové priznanie.

Štáty, ktoré majú zavedenú štátnu daň, ale zvyknú ju celú vracať. Toto sú štáty, kde za teba vo väčšine prípadov zamestnávateľ odvádza daň, avšak pri podaní daňového priznania sa ti odvedená daň zvyčajne vráti v plnej výške. Tieto štáty sa vyznačujú vysokou odpočítateľnou daňovou položkou, vďaka ktorej je zvyčajne daňová povinnosť nulová.

Takýmito štátmi v USA sú: Virginia (pri príjme do 11,950), Maryland (pri príjme do 12,200), New York (pri príjme do 9,000), New Jersey (pri príjme do 10,000), Massachusetts (pri príjme do 8,000), Ohio (pri príjme do 20,000), California (pri príjme do 16,000), Arizona, Connecticut, Minnesota

Štáty, ktoré majú zavedenú štátnu daň, ale vracajú iba časť z nej. Toto sú štáty, v ktorých za teba zamestnávateľ zvykne odvádzať štátnu daň, avšak vo väčšine prípadov sa ti z nej vráti len časť, či dokonca môže vzniknúť daňový dlh. Toto sú štáty, kde odpočítateľné položky netvoria celú časť príjmu, prípadne vôbec neexistujú alebo ich nemôžu využívať non-residenti v USA.

Takýmito štátmi v USA sú: Utah, North Carolina, South Carolina, Rhode Island, Alabama, Colorado, Delaware, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, 
Maine, Idaho

A ako si na tom s daňami ty? Využi našu bezplatnú daňovú kalkulačku a dozvieš sa presný výpočet svojich amerických daní. 


Tvoj tím Tax Wizard