Štátne daňové priznanie

Vrátenie daní z USA - Štátne dane

Tax Wizard ti ponúka vypracovanie a podanie federálneho daňového priznania formou Full-service programu.

Čo je Full-service program?

Pripravíme ti kalkuláciu daňového priznania - a to úplne ZADARMO. V prípade, že sa po predbežnej kalkulácii rozhodneš, že chceš využiť naše služby, vypracujeme a následne podáme tvoje štátne daňové priznanie na príšlušný americký daňový úrad. 

Po spracovaní daňového priznania zo strany daňového úradu obdržíš refund daní priamo na tvoj americký bankový účet (prípadne Wise účet). V prípade, ak máš na daniach nedoplatok, poskytneme ti presné inštrukcie, ako daný nedoplatok uhradiť. 

V prípade potreby, vybavíme za teba veškerú komunikáciu so štátnym daňovým úradom. 

Ako fungujú štátne dane v USA?

Štátna daň v USA je daň, ktorú si každý štát určuje samostatne. Pohybuje sa zvyčajne v rozpätí 3 - 5 %. V niektorých štátoch sa táto daň dokonca neplatí, a to znamená, že nie je potrebné podávať daňové priznanie. Výška daňového preplatku pri štátnych daňových priznaniach je rozdielna od štátu k štátu. Chceš vedieť, aký je daňový systém v štáte, v ktorom si v USA pracoval ty? 

Dočítaš sa v článku na našom blogu.


Daňová reforma 2017

Daňová reforma z roku 2017 bola schválená na federálnej úrovni, čím výrazne ovplyvnila federálne dane. Každý štát v USA sa však riadi vlastnými daňovými zákonmi, a teda jej dopad na štátne dane v USA je zatiaľ nebadateľný. Samozrejme, tieto štáty majú právo svoje zákony prispôsobiť federálnym, a tak je možné, že v budúcnosti dôjde k postupným novelám zákonov jednotlivých amerických štátov.


Je podanie štátneho daňového priznania v USA povinné?

Áno aj nie. Každý štát má svoje pravidlá, avšak, ak si počas práce v USA odvádzal štátne dane, pravdepodobne budeš mať nárok na ich vrátenie. V takomto prípade sa ti podanie štátneho daňového priznania oplatí.


Čo potrebuješ k podaniu štátneho daňového priznania v USA?

W-2 formulár - je to formulár, ktorý ti tvoj americký zamestnávateľ musí poslať najneskôr do 31. januára. Toto tlačivo sa vystavuje za predchádzajúci kalendárny rok a obsahuje všetky súhrnné informácie o výške tvojej mzdy, výške odvedených daní a pod. V prípade, že sa k W-2 formuláru nevieš dostať (napr. ak s tebou tvoj americký zamestnávateľ nekomunikuje), ako náhrada môže slúžiť tvoja posledná americká výplatná páska od zamestnávateľa. Odporúčame však urobiť všetko pre to, aby si svoj W-2 formulár obdržal. Môže sa totiž stať, že daňový úrad odmietne výplatnú pásku ako dôkaz o tvojich príjmoch a zaplatených daniach.

Social Security Number - 9 miestne číslo, ktoré získaš od amerických úradov počas práce v USA. Social Security Number je povinný údaj. Bez platného SSN nie je možné podať americké daňového priznanie.

Ako dlho trvá vrátenie preplatku?

Ak ti na štátnych daniach vznikne preplatok, príde ti zväčša v priebehu 8-16 týždňov. V určitých prípadoch, ak si daňový úrad vyberie konkrétne daňové priznanie na náhodný audit, sa môže táto doba predĺžiť.

Cenník služieb

Full-service program


Podanie federálneho daňového priznania45 EUR


Podanie štátneho daňového priznania45 EUR

Cenník platný k 1.1.2022. Ceny sú uvedené bez DPH a sú pre spotrebiteľa konečné.

Nie sme platcami DPH.