Výpočet Federálnych daní - ako to funguje?

Ako funguje výpočet federálneho daňového priznania typu 1040 NR-EZ v USA? To sa ti budeme snažiť v nasledujúcich riadkoch vysvetliť.

Daňová forma 1040 NR-EZ je určená pre US non-rezidentov a týka sa takmer všetkých študentov, ktorí vycestovali do USA cez program Work and Travel.

Ako teda vypočítame daňovú povinnosť, resp. daňový preplatok/nedoplatok? Na tieto účely potrebujeme nasledujúce informácie:

Hrubý príjemsúhrn všetkých zárobkov počas tvojho pobytu v USA. Informácie nájdeš buď na poslednej výplatnej páske alebo na formulári W-2, ktorý odosielajú americkí zamestnávatelia svojim zamestnancom v januári nasledujúceho kalendárneho roka.

Suma odvedených federálnych daní – každý zamestnávateľ by mal za teba počas leta odvádzať federálnu daň vo výške 10% z tvojej hrubej mzdy. Túto sumu si takisto vieš nájsť na výplatnej páske alebo na W-2 formulári (pod pojmom Federal Tax Withheld). Často však dochádza k situáciám, keď zamestnávateľ odvádza menej ako 10% alebo (v tom horšom prípade) za zamestnanca neodvádza žiadne dane. V prípade, že u teba nastane takáto situácia, máš právo požiadať zamestnávateľa o nápravu. Daňové zaťaženie pri príjmoch do 9575 USD je 10%. V prípade, že tvoj zamestnávateľ odvádza nižšiu čiastku, vznikne ti na daňovom priznaní nedoplatok, ktorý budeš musieť uhradiť pri podávaní daňového priznania.

Suma odvedených štátnych daní  – táto suma predstavuje štátne dane, ktoré za teba zamestnávateľ odviedol štátu, v ktorom si pracoval. Taktiež je táto suma uvedená na výplatnej páske a W-2 formulári (pod pojmom State Tax Withheld). Nie v každom štáte je platenie štátnych daní povinnosťou, a preto je možné, že túto sumu na svojej výplatnej páske neuvidíš. Viac informácií o zdanení v jednotlivých štátoch nájdeš na našom blogu TU.

Suma odvedených lokálnych daní – táto suma predstavuje lokálne dane, ktoré za teba zamestnávateľ odviedol miestnemu úradu mesta alebo county, v ktorom si pracoval. Lokálne dane sa platia zriedkavo a predstavujú minimálnu sumu daňového zaťaženia.

Po daňovej reforme z roku 2017 je suma odvedených štátnych a lokálnych daní jediná odpočítateľná položka, ktorou si môžeš znížiť daňový základ na výpočet federálnych daní.


Aký je teda vzorec na výpočet federálnych daní? Uvedieme si jeden príklad:

 

 

Príklad

 

Suma celkových zárobkov

8,000

Mínus

Suma odvedených štátnych a lokálnych daní

500

Spolu

Daňový základ

7,500

 

Daň 10% (pri zárobku do 9,575 USD)

750

 

Suma odvedených federálnych daní

800

 

Daňový preplatok/nedoplatok

800 – 750 = 50 USD preplatok


Daňový preplatok/nedoplatok rátame vždy ako sumu odvedených federálnych daní mínus sumu daňovej povinnosti. V prípade, že je suma daňovej povinnosti vyššia ako suma odvedených daní, vzniká daňový nedoplatok.

Dúfame, že sme ti týmto článkom pomohli lepšie porozumieť výpočtu daňového priznania typu 1040 NR-EZ. Ak by si však mal akékoľvek ďalšie otázky, neváhaj sa obrátiť na svojich daňových čarodejníkov :)


Tvoj tím Tax Wizard