Federálne daňové priznanie

Vrátenie daní z USA - Federálne dane

Tax Wizard ti ponúka vypracovanie a podanie federálneho daňového priznania formou Full-service programu. 

Čo je Full-service program?

Pripravíme ti kalkuláciu daňového priznania - a to úplne ZADARMO. V prípade, že sa po predbežnej kalkulácii rozhodneš, že chceš využiť naše služby, vypracujeme a následne podáme tvoje federálne daňové priznanie na príšlušný americký daňový úrad. 

Po spracovaní daňového priznania zo strany daňového úradu obdržíš refund daní priamo na tvoj americký bankový účet (prípadne Wise účet). V prípade, ak máš na daniach nedoplatok, poskytneme ti presné inštrukcie, ako daný nedoplatok uhradiť. 


V prípade potreby, vybavíme za teba veškerú komunikáciu s federálnym daňovým úradom. Najčastejšie sa jedná o overenie identity, čo je zo strany federálneho daňového úradu bežný prax, ktorá zabezpečuje, aby si sa nestal obeťou podvodu. 

Ako fungujú Federálne dane v USA?

Federálna daň v USA je hlavnou americkou daňou, ktorá sa odvádza Federálnemu daňovému úradu. Federálna daň v USA je progresívnou daňou, ktorá je vypočítaná na základe tzv. Tax Table. Ak však nezarobíš viac ako 9 525 USD, tvoja daň bude predstavovať 10 % z tvojho príjmu u zamestnávateľa.

Daňová reforma 2017

Možno si postrehol, že v roku 2017 bola v USA schválená rozsiahla daňová reforma, ktorá ovplyvnila nielen občanov USA, ale aj študentov, ktorí každoročne vycestujú do USA v rámci programu Work and Travel. Hlavnou zmenou, ktorá, bohužiaľ, negatívne ovplyvnila zahraničných študentov, bolo zrušenie odpočítateľnej položky 4050 USD. Táto odpočítateľná položka znižovala základ dane, na základe čoho bola daňová povinnosť nižšia a vrátené čiastky daní vyššie. V súčasnosti jedinou možnou odpočítateľnou položkou pri non-resident daňovom priznaní je suma zaplatených štátnych a lokálnych daní. Viac o daňovej reforme si môžeš prečítať na našom blogu.

V dôsledku daňovej reformy USA je suma vrátených federálnych daní minimálna, a pokiaľ ti zamestnávateľ zo mzdy neodvádzal minimálne 10%, vzniknú ti dokonca daňové nedoplatky.

Viac o spôsobe výpočtu federálnych daní si môžeš prečítať na našom blogu.


Je podanie daňového priznania v USA povinné?

Áno, podľa amerického daňového zákona je v súčasnosti povinnosťou každej osoby, ktorá mala v USA akýkoľvek príjem, podať federálne daňové priznanie.

Čo potrebuješ k podaniu federálneho daňového priznania v USA?

W-2 formulár - je to formulár, ktorý ti tvoj americký zamestnávateľ musí poslať najneskôr do 31. januára. Toto tlačivo sa vystavuje za predchádzajúci kalendárny rok a obsahuje všetky súhrnné informácie o výške tvojej mzdy, výške odvedených daní a pod. V prípade, že sa k W-2 formuláru nevieš dostať (napr. ak s tebou tvoj americký zamestnávateľ nekomunikuje), ako náhrada môže slúžiť tvoja posledná americká výplatná páska od zamestnávateľa. Odporúčame však urobiť všetko pre to, aby si svoj W-2 formulár obdržal. Môže sa totiž stať, že daňový úrad odmietne výplatnú pásku ako dôkaz o tvojich príjmoch a zaplatených daniach.

Social Security Number - 9 miestne číslo, ktoré získaš od amerických úradov počas práce v USA. Social Security Number je povinný údaj. Bez platného SSN nie je možné podať americké daňového priznanie.

Dokedy musíš podať daňové priznanie?

Deadline na podanie daňového priznania v USA je 15. apríl nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade, že máš na daniach nedoplatok, je potrebné tento termín dodržať, pretože po tomto dátume začne daňový úrad účtovať poplatky za neskoré podanie a taktiež za omeškanie platby.


Ako dlho trvá vrátenie preplatku?

Ak ti na federálnych daniach vznikne preplatok, príde ti zväčša v priebehu 4-12 týždňov. V určitých prípadoch, ak si daňový úrad vyberie konkrétne daňové priznanie na náhodný audit, prípadne žiada dokumenty na overenie identity,  sa táto doba môže predĺžiť na niekoľko mesiacov.


Cenník služieb

Full-service program


Podanie federálneho daňového priznania45 EUR


Podanie štátneho daňového priznania45 EUR

Cenník je platný k 1.1..2022. Ceny sú uvedené bez DPH a sú pre spotrebiteľa konečné. 
Nie sme platcami DPH.